Daktylofot

Daktylofot-obrazek
 

zařízení pro zhotovení fotografií daktyloskopických stop
obr. Daktyloskopická stopa
sejmutý otisk (předloha) a jeho pozitivní kopie (je patrné tonální a stranové převrácení).


Zařízení Daktylofot je jednoúčelové stolní zařízení určené pro zhotovení fotografických kopií daktyloskopických stop. S ohledem na záznamové medium – tj. fotografický papír - jej lze používat pouze v temné komoře. Předlohou je rovinná daktyloskopická stopa maximální velikosti 13 x 18 cm. Předloha se umisťuje do speciální kazety, která se zasunuje do otvoru v levé horní části přístroje. V případě nesprávného zasunutí kazety je činnost přístroje blokována při současné optické a akustické signalizaci příčiny.
Měřítko zobrazení je pevně nastaveno na poměr 1:1. Záznamovým materiálem je fotografický papír jakékoliv gradace
Expoziční čas je nastavitelný v rozsahu 0.1 až 99 s. V rozmezí 0.1 až 9.9 s jej lze nastavovat po 0.1 s a v rozmezí 10 až 99 s po 1 s. Nastavený expoziční čas je přehledně zobrazen na velkém displeji. Expozici lze kdykoliv ukončit. Činnost celého zařízení je řízena mikroprocesorem typu 8048, což umožňuje i testování činnosti jeho některých komponent.
V soupravě je zásobní box na 5 kazet (na obrázku vlevo) a 5 kazet.
Ve srovnání se starším zařízením Daktylograf jsou expoziční časy u zařízení Daktylofot přibližně poloviční, což výrazně zvyšuje efektivnost jeho použití. Ani při delších expozicích nedochází k poškození folií teplem. Zařízení lze použít i při fotografování daktyloskopických stop zajištěných na bílé folii. Obsluha zařízení je jednoduchá a pohodlná.
Od roku 1993 jsou přístroji Daktylofot vybavena krajská pracoviště Policie ČR i SR.Daktylofot s boční projekcí
Nová verze přístroje vychází ze stávajícího přístroje. Přístroj lze používat naprosto stejně jako stávající typ. Navíc je však vybaven bočním držákem fotopapíru, který je při běžné práci vyřazen z činnosti.

Na obrázcích je znázorněn detail bočního držáku fotopapíru – v poloze otevřeno (dole) a zavřeno(vpravo).


Boční držák fotopapíru umožní pořízení stranově nepřevráceného snímku.
Po stisknutí příslušné ovládací páčky se vyřadí z optické cesty jedno z vnitřních zrcadel a obraz předlohy je promítán na boční stěnu. Vzhledem k tomu že z optické dráhy je vyřazeno jedno ze dvou zrcadel, výsledný obraz (kopie předlohy) je stranově nepřevrácený. Měřítko zobrazení (1:1), tonální převrácení a další vlastnosti zůstávají zachovány.