ELAS Brno, v.o.s.

Naše firma se byla založena v roce 1992 pracovníky se zkušenostmi s vývojem speciálních přístrojů pro kriminalistiku.
Původní firma - sdružení ELAS - byla v roce 1995 převedena na současnou veřejnou obchodní společnost s názvem ELAS Brno, v.o.s..

Zabýváme se vývojem a výrobou zařízení, přístrojů a pomůcek pro potřeby policejní práce.
Všechny uvedené výrobky vznikly zejména podle požadavků a potřeb pracovníků:

     Kriminalistického ústavu Praha

     pracovníků OKTE Policie ČR

     okresních pracovišť Policie ČR

     policejních škol

     Vojenské policie

     Celní správy ČR

     Cizinecké policie

     vazebních věznic aj.

Naše výrobky máte možnost spatřit na výstavách IDET, popř. na školeních techniků Policie ČR nebo na regionálních výstavách s bezpečnostní tematikou (např. v Českých Budějovicích pořádaných českou součástí mezinárodního policejního sdružení IPA)