Elatest

Elatest-obrazek

Slouží k rychlému prověření základních krycích znaků pravosti dokladů, bankovek a cenin. K tomu je opatřen zdrojem UV světla 2 x 4W o vlnové délce 366 nm sloužícím k prověření luminiscenčních znaků, dále plošným zdrojem bílého světla určeným ke kontrole vodoznaků , soutiskových znaků a dalších prvků vyhodnocovaných průsvitem. Vyhodnocované doklady se přikládají k jednotlivým světelným zdrojům a kontrola se provádí vizuálně.
Pro kontrolu krycích znaků a případných nelegálních úprav pozorovatelných v IR části spektra je vybaven IR (infračerveným) zobrazovacím kanálem. Je opatřen třemi základními IR filtry 680, 750 a 830 nm, které postačí k základnímu posouzení pravosti dokladů. Vyhodnocení se provádí na 9“ televizním monitoru, který je součástí soupravy.
V základní verzi je přístroj řešen pro napájení ze sítě 230V/50Hz, může však být opatřen speciálním adapterem 12-24 V ss / 230 V /50 Hz , potom může být umístěn ve výjezdovém vozidle a využíván např. při různých zásahových akcích s napájením z palubní sítě vozidla nebo ze záložního zdroje.
Získaný videosignál je možno vyhodnocovat buď na TV monitoru, nebo jej lze přivádět na videovstup počítače, kde jej lze na monitoru vyhodnocovat vizuálně, nebo pomocí speciálního programu lze provádět složitější expertizní operace, jako např. ukládání sejmutých dokumentů do archivu a práce se soubory v něm uloženými včetně různých metod komparace vyhodnocovaných dokumentů s materiály uloženými v archivu. Lze např. provádět komparaci překrytím dvou obrazů, nebo porovnání dvou obrazů na dělící rovině vodorovné či svislé).
Získané výsledky je možno zpracovat do formy vhodné pro vložení do spisu. Např. tisk na videoprinteru nebo tiskárně.