Elatest II.

Elatest II.-obrazek

Slouží k prověření pravosti dokladů, případně k odhalení neoprávněných zásahů do dokladů.

Je opatřen
 

- videokanálem s barevnou kamerou pro pozorování efektů ve viditelné časti spektra. Je opatřen zdrojem bílého světla a soupravou osmi barevných filtrů vhodných potlačení nebo zvýraznění barevných změn pozorovatelných ve viditelné části spektra..


- IR (infračerveným )videokanálem se spec. kamerou a soupravou 8 ks IR filtrů k pozorování krycích znaků a nedovolených zásahů pozorovatelných v pásmu 680-1050 nm. Po vyjmutí IR filtrů lze i s touto kamerou pracovat ve viditelné časti spektraPřístroj je v základní verzi vybaven 9“ televizním monitorem.
Je řešen pro napájení ze sítě 230V/50Hz, může však být opatřen speciálním adapterem 12-24V ss / 230V /50 Hz a potom může být umístěn ve výjezdovém vozidle a využíván např. při různých zásahových akcích s napájením z palubní sítě vozidla nebo ze záložního zdroje.

Získaný videosignál je možno vyhodnocovat buď na TV monitoru, nebo jej lze přivádět na videovstup počítače, kde jej lze na monitoru vyhodnocovat vizuálně, nebo pomocí speciálního programu lze provádět složitější expertizní operace, jako např. ukládání sejmutých dokumentů do archivu a práce se soubory v něm uloženými včetně různých metod komparace vyhodnocovaných dokumentů s materiály uloženými v archivu. Lze např. provádět komparaci překrytím dvou obrazů, nebo porovnání dvou obrazů na dělící rovině vodorovné či svislé).
Získané výsledky je možno zpracovat do formy vhodné pro vložení do spisu. Např. tisk na videoprinteru nebo tiskárně.