Daktyvak

Daktyvak-obrazek


 

Zařízení pro zviditelňování daktyloskopických stop


Zařízení Daktyvak slouží ke zviditelňování daktyloskopických stop pomocí napařování kyanoakrylátovými parami. Bylo vyvinuto ve spolupráci s KÚP.
Základ tvoří mobilní stojan. Vrchní část tvoří rám s odklopným proskleným víkem a přípravky pro uchycení zkoumaných předmětů. Na pravé straně se nachází vytápěná komora s ventilátorem, do které se dává kyanoakrylát.
Na čelním panelu jsou ovládací prvky: spínač topení, regulátor teploty a spínač odsávání par. Pracovní prostor vymezuje polyetylénový rukáv, upevněný na horní rám a dno s odsávacím agregátem pro odvod par mimo pracoviště. Vzdálenost víka a dna lze dle potřeby plynule měnit.

Daktyvak má oproti obdobným zahraničním výrobkům tyto přednosti:

  • měnitelný pracovní prostor, max. délka předmětu až 1450 mm

  • nucená cirkulace par snižuje čas potřebný pro vyvolání daktyloskopických otisků

  • efektivní odvětrání par mimo pracovní prostor

  • při poškození či znečištění polyetylenového rukávu jej lze snadno vyměnit


Zařízení bylo představeno na veletrhu IDET. Kriminalisticko-technická pracoviště Policie ČR jsou těmito zařízeními vybavena od roku 1997. Součástí Daktyvaku je tzv pračka.Pračka je samostatný funkční celek. Je tvořena tělem, nainstalovaným na Daktyvak. Je zapojena do výstupního odsávacího okruhu. Do pračky se vkládá speciální filtrační patrona obsahující absorpční materiál, pohlcující zbytky kyanoakrylátových par odcházejících z Daktyvaku po ukončení pracovního cyklu.
Použité filtrační vložky se výměnným způsobem obměňují. Zajišťujeme dodávky nových filtračních patron, sběr a centrální ekologickou likvidaci použitých filtračních patron.