Ochranné pracovní prostředky pro práci s kyanoakrylátem

Pro práci s kyanoakrylátem (zejména při práci s ručním vyvíječem latentních stop), doporučuje hlavní hygienik MV ČR (viz. Odborně metodický pokyn hlavního hygienika MV k podmínkám používání kyanoakrylátové hůlky - uveden v Odborných sděleních KÚP č.1/96 str.13-14) vybavit pracovníky užívající tuto pomůcku, zvanou kyanoakrylátová hůlka, účinnými ochrannými pracovními prostředky.

Je nutné zajistit:
· ochranu dýchacích cest
· ochranu očí
· ochranu rukou

Ochranu dýchacích cest a očí lze zajistit maskou nebo polomaskou s brýlemi. Ochrana rukou se provádí rukavicemi.
Pro potřeby práce s kyanoakrylátovou hůlkou (ruční vyvíječ latentních stop) naše firma zajišťuje následující ochranné prostředky.

Doporučené ochranné prostředky:
· polomaska + výměnné filtry (A2, P3) + adaptér
· výměnný ochranný filtr (A2)
· výměnný prachový filtr (P3)
· adaptér pro připevnění druhého filtru
· ochranné brýle
· ochranné rukavice

Výše uvedené ochranné pracovní prostředky jsou součástí soupravy pro ruční vyvíjení latentních otisků.